Product

Walang Bayad na Palaulatan

Walang Bayad na Palaulatan

What web stats exactly does StatCounter provide?

StatCounter offers a plethora of various webstats that we are consistently improving and adding to. If there is a stat you would like to see developed and included be sure to mention it in our feature request forum.

StatCounter currently offer the following stats Configurable Summary Stats, Usisain ang Gumagamit, Masinsing Suriin, Malimit na Dayuhin, Unang Dinayong Lugar, Huling Dinayong Lugar, Nagmula sa, Suriin, Huling Ginamit na mga Salita, Paghambingin ang mga Talahanapan, Pinatunguhan ng mga Dumayo, Tagal ng Pagdalaw, Mga Bumalik, Huling Dinayong mga Pahina, Huling mga Dumayo, Palaulatan sa Bansa/Estado/Lungsod, I-Google Map ang mga Huling Dumayo, Palaulatan sa Panuklas sa Internet/a>, Palaulatang O.S./a>, Palaulatan ng Sukat ng Monitor, Palaulatang JavaScript, Ipadadalang mga Ulat, Pangasiwaan ang Maraming Akda, Hayag na Palaulatan.

Of course the only way to experience your own web stats in real-time is to register for your free account.

Example Website Statistics

Over 2 million websites use Statcounter

Create a Free Account